Πραγματοποίηση επίσκεψης Α’ τάξης στους «Μικρούς ‘Ήρωες»

Την Τρίτη   9 Οκτωβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ τάξης του σχολείου μας επισκέφτηκαν τους   ‘’ Μικρούς  Ήρωες» Πρόκειται  για μια επιστημονική  ομάδα σχεδιασμού  και  υλοποίησης  εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η   Α  τάξη  παρακολούθησε  το πρόγραμμα ‘’Εργαστήριο  σοκολάτας’’.Οι  μικροί  μας  μαθητές  γνώρισαν  τις  πρώτες  ύλες  από  τις  οποίες  παράγεται  η  σοκολάτα,τα  είδη  σοκολάτας και  τη […]