Η παιδαγωγική ομάδα Erasmus+ του 5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου πραγματοποίησε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, Εκδήλωση Διάχυσης Αποτελεσμάτων του Σχεδίου Erasmus+ «Αντιμετωπίζουμε την εσωστρέφεια, ανατρέφουμε παγκόσμιους πολίτες» ενόψει της ολοκλήρωσής του, με ανοιχτή πρόσκληση για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στην Εκδήλωση οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν παρουσιάσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο την αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα Αποτελέσματα- Αντίκτυπο της υλοποίησης του Σχεδίου Erasmus+ για όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες, με ιδιαίτερες όμως αναφορές στους τρόπους ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων προς όφελος των μαθητών της σχολικής μας μονάδας και στον αντίκτυπό τους στη σχολική ζωή.

Επίσης, ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Κοσσυφίδης Αναστάσιος αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους της σχολικής μονάδας, στην κοινωνικοπολιτική πίεση για αλλαγή στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση των προσπαθειών εξωστρέφειας και δικτύωσης του σχολείου.

Τέλος, ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να λύσουν απορίες και να πληροφορηθούν περαιτέρω σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus+, με το βλέμμα στραμμένο σε μια μελλοντική σύμπραξη με ευρωπαϊκά σχολεία και φορείς, η οποία θα περιλαμβάνει κινητικότητες και μαθητών του σχολείου.

Φωτογραφικό Υλικό