«Η ελιά. Φιντάνι ελιάς στενόφυλλης μες στην αυλή μου ανθούσε…», Πρόγραμμα από τους Μαθητές της Δ΄Τάξης

Στα πλαίσια του προγράμματος  «Η ελιά. Φιντάνι ελιάς στενόφυλλης μες στην αυλή μου ανθούσε…», οι μαθητές της Δ´ τάξης πραγματοποίησαν, κατά τη διάρκεια του μαθήματος ευέλικτης ζώνης, τη διαδικασία φύτευσης ελιάς. Έλαβαν μέρος οι μαθητές και των δύο τμημάτων. Πολύτιμη υπήρξε η βοήθεια του κύριου Στυλιανού Πιπιλακίδη, δασκάλου του Ε’2 τμήματος.