Εσωτερικός Κανονισμός 2017-2018

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου αποφάσισε ομόφωνα τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας σχολείου, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Άρθρ. 11, Ν. 1566/85) Όργανα διοίκησης του σχολείου αποτελούν ο/η Διευθυντής/ντρια, ο/η Υποδιευθυντής/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η ομαλή λειτουργία του Σχολείου, ο συντονισμός […]