Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 19/12/2019, 13:15- 14:00,  θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση επίδοσης μαθητών των τμημάτων Α1 & Β2 καθώς επίσης θα δοθούν και οι έλεγχοι προόδου μαθητών των τμημάτων Γ1, Γ2, Δ1 & Δ2.

Την Παρασκευή 20/12/2019, 13:15- 14:00, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση επίδοσης μαθητών των τμημάτων Α2 & Β1 καθώς επίσης θα δοθούν και οι έλεγχοι προόδου μαθητών των τμημάτων Ε1, Ε2, Στ1, Στ2 & Στ3.